English

Nghiên cứu

Hội nghị nghiên cứu khoa học khoa Kế Toán

Thực hiện chủ đề năm học “học tập và nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao” do Ban Giám Hiệu đề ra, sáng ngày 15/01/2010, Ban chủ nhiệm khoa Kế Toán đã tổ chức “Hội nghị nghiên cứu khoa học năm học 2009-2010”. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Giám Hiệu, các thầy cô giáo cùng hơn 100 sinh viên Khoa Kế Toán.
 
 
Thầy Nguyễn Hữu Phú phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều tham luận thiết thực và bổ ích được trình bày. Mở đầu hội nghị là tham luận “Nghiên cứu khoa học trong sinh viên”  của ThS Nguyễn Thị Lãnh, tham luận xoay quanh phương pháp luận cơ bản nhất khi tiến hành một công trình nghiên cứu, chú trọng nhấn mạnh đến việc sắp xếp thời gian để việc nghiên cứu không làm ảnh hưởng đến việc học chính khóa. Ngoài tham luận của các giảng viên còn có phần trình bày tham luận của sinh viên. Đặc biệt, phần trình bày đề tài Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp dịch vụ TP. Đà Nẵng  của sinh viên Lê Thị Thu Hằng lớp K12KKT2 đã thu hút được nhiều sự quan tâm của người tham dự. Đây là đề tài mà Thu Hằng đã bảo vệ thành công và đạt giải 3 sinh viên NCKH cấp bộ trong năm vừa qua. Với cách làm vừa kết hợp những vấn đề lí luận và thực hiện bảo vệ mẫu các đề tài nghiên cứu ngay trong hội nghị, ban chủ trì đã đem lại một cách nhìn mới, nhiều bài học bổ ích cho sinh viên đối với công tác NCKH tại trường.

Có thể nói đây là bước đi mới của Khoa Kế Toán trong việc thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên. 

(Truyền Thông)