English

Nghiên cứu

Sinh viên Đại học Duy Tân với giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2008”

Trong các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Duy Tân gửi tham dự Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2008" do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đã có 2 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Sau đây là tên công trình được giải trong năm 2008:
 
1. Giải ba: sinh viên Lê Thị Thu Hằng-Khoa Kế Toán
Tên công trình: Quảng bá thương hiệu doanh nghiệp dịch vụ thành phố Đà Nẵng
Giảng viên hướng dẫn: ThS Võ Thanh Hải
 
2. Giải ba: Sinh viên Diệu Thị Đào (chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Thị Thùy Trang, Phạm Phú Hiếu Nghĩa, Trần Minh Từng (sinh viên phối hợp)-Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Tên công trình: Phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế ngành du lịch Thành phố Hội An-tỉnh Quảng Nam
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Như Lâm
 
3. Giải khuyến khích: Sinh viên Nguyễn Đặng Hiển (chủ nhiệm đề tài), Huỳnh Phú Duy, Nguyễn Trung Hiếu (sinh viên phối hợp)-Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Tên công trình: Phát triển tuyến du lịch đường sông Thu Bồn tỉnh Quảng Nam
Giảng viên hướng dẫn: ThS Hồ Tấn Tuyến

4. Giải khuyến khích: Sinh viên Lưu Hải Lý-Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Tên công trình: Đánh giá tiềm năng của cửa khẩu Nam Giang đối với các hoạt động kinh tế qua biên giới của tỉnh Quảng Nam với các nước trong khu vực.
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đoàn Tranh

5. Giải khuyến khích: sinh viên Trịnh Thị Minh Nghĩa (chủ nhiệm đề tài), Võ Thị Cảnh Tiên, Chu Thị Hiền (sinh viên phối hợp)-Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Tên công trình: Định hướng phát triển làng nghề dâu tằm tơ tại làng nghề Đông Yên-Duy Trinh-Duy Xuyên-Quảng Nam
Giảng viên hướng dẫn: ThS Đoàn Tranh
 
6. Giải khuyến khích: Sinh viên Phạm Ninh Giang-Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Tên công trình: Lý luận và thực tiễn kinh tế trang trại tại Quảng Nam
Cán bộ hướng dẫn: ThS Võ Thanh Hải