English

Đoàn Thể

Sẽ có “Đội tình nguyện hiến máu chuyên nghiệp”

Ngày 13/01/2011, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Đà Nẵng phối hợp với Đoàn Thanh Niên, trường Đại học Duy Tân tổ chức đợt hiến máu nhân đạo lần thứ nhất năm 2011. Với phương châm “Sinh viên với mùa Xuân hồng”, chương trình đã thu hút hơn 500 cán bộ, giảng viên và sinh viên, trường Đại học Duy Tân tham gia với khoảng hơn 400 đơn vị máu hiến tặng. Trung bình mỗi năm, sinh viên trường Đại học Duy Tân hiến gần 2.000 đơn vị máu cho các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng.
 
 
SV Trường ĐH Duy Tân tham gia đợt hiến máu lần I năm 2011

Anh Phạm Đăng Quang, Bí thư Đoàn Trường Đại học Duy Tân, cho biết năm 2011 sẽ thành lập “Đội tình nguyện Hiến máu Chuyên nghiệp” với khoảng 20 người gồm: cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường tham gia. Đội tình nguyện hiến máu chuyên nghiệp sẽ là lực lượng nòng cốt trong các phong trào hiến máu nhân đạo của trường. Những người này cũng sẽ trực tiếp hiến máu sống cho các bệnh viện trong những trường hợp khẩn cấp.

(Tin, ảnh: Đoàn Nguyên)

(Nguồn: Báo Đất Việt, số 828)