English

Đại học

Chương trình “Sáng kiến phát triển và đào tạo Java” (JEDI) tại Đại học Duy Tân

Trong 2 ngày 16 & 17/11/2009, tập đoàn Sun Microsystems phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức khóa đào tạo JEDI (Sáng kiến phát triển và đào tạo Java) cho các giảng viên Công nghệ thông tin đến từ các trường đại học và cao đẳng trong khu vực miền Trung.

Các giảng viên tham dự khoá học do ông Chuk Munn Lee, Peter Karlsson, và Svinidhi Nirgunda-các chuyên gia công nghệ của Sun-giảng dạy. Các chủ đề được trình bày bao gồm: giới thiệu các API trong lập trình đa luồng và JDBC, lập trình game bằng Java ME, Lab: các chức năng của Netbeans và thiết kế giao diện đồ họa sử dụng Matisse, …
 
Sun Microsystems trao chứng chỉ tham dự khóa học cho Trưởng Khoa CNTT
 
Chương trình đào tạo JEDI được thiết kế giúp giảng viên tiếp nhận các kỹ năng giảng dạy và khái niệm mới về tích hợp công nghệ Java và các công nghệ nguồn mở khác trong chương trình giảng dạy. Mục tiêu chính của chương trình nhằm cung cấp miễn phí các tài liệu học về Công nghệ Thông tin và Khoa học Máy tính chất lượng cao, tuân theo các chuẩn Công nghệ thông tin cho các trường đại học và cao đằng Việt Nam. Ngoài ra, các giảng viên còn có cơ hội sử dụng miễn phí các phần mềm như Netbeans, J2SE phục vụ công tác giảng dạy Công nghệ thông tin.

Với khóa học này, Sun Microsystems và Đại học Duy Tân mong muốn góp phần bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho các giảng viên của các trường đại học và cao đẳng khu vực miền Trung, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo ngành Công nghệ thông tin tại khu vực này.

(Truyền Thông)