English

Đại học

Lễ phát bằng tốt nghiệp-Hệ liên thông

Chiều ngày 14/09/2009 tại giảng đường A-209 Phan Thanh-Tp. Đà Nẵng, trường Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho các sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ liên thông.

Đây là khóa tốt ngiệp đầu tiên của hệ liên thông với 73 sinh viên bậc đại học thuộc 12 ngành học. Trong đó có 8 sinh viên đạt loại xuất sắc ( 1%), 19 sinh viên đạt loại giỏi (26%), 27 sinh viên đạt loại khá (37%), trung bình khá có 14 sinh viên (19%) còn lại xếp loại trung bình. Ngoài ra, một số sinh viên cao đẳng hệ chính quy cũng tốt nghiệp trong đợt này. Đây là một nỗ lực lớn của thầy cô và sinh viên Đại học Duy Tân trong suốt quá trình dạy và học.

Hệ đào tạo liên thông của nhà trường được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép triển khai từ năm 2007. Đến nay, sau 3 năm triển khai nhà trường đã tuyển sinh được 3 khóa với trên 3000 sinh viên. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ cho các bạn sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng.

(Truyền Thông)