English

Đại học

Hội nghị tổng kết đào tạo theo học chế tín chỉ

Chiều ngày 15/11/2009, tại hội trường 713 Quang Trung, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo theo học thế tín chỉ nhằm tổng kết, đánh giá quá trình triển khai, tìm ra các giải pháp thực hiện thành công phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

Tham dự hội nghị có ông Lê Công Cơ-Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Quyền Hiệu trưởng nhà trường, ông Võ Thanh Hải-Phó hiệu trưởng, ông Lê Đức Toàn-Phó hiệu trưởng, ông Lê Nguyên Bảo-Phó hiệu trưởng cùng toàn thể các cán bộ, giảng viên trong trường.
 
 
Thầy Lê Công Cơ phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị ông Nguyễn Ân-Phó Phòng Đào Tạo đã báo cáo sơ kết ba năm đào tạo theo học thế tín chỉ, cùng với khoảng 20 tham luận đến từ các thầy cô trong toàn trường. Hội nghi đã phản ánh đầy đủ những mặt được cũng như những khó khăn trong công tác chuyển đổi từ chương trình niên chế sang học chế tín chỉ trong thời gian qua. Đa số các ý kiến đều cho rằng, quá trình chuyển đổi đã thu được những thành công đáng ghi nhận. Toàn bộ các chương trình đào tạo đã được chuyển đổi, cấu trúc lại theo yêu cầu của hệ thống tín chỉ. Sinh viên năng động, chủ động hơn trong học tập... Sau ba năm cho thấy, công tác đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Duy Tân đã được triển khai thành công tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, trở ngại cần khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Công Cơ cho biết: “Trường Đại học Duy Tân đã triển khai chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ trước ba năm so với chủ trương chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điều đó khiến chúng ta gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Ban Giám Hiệu nhà trường, sự đồng lòng của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, nên công tác đào tạo theo học chế tín chỉ đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Vì vậy, trong thời gian tới nhà trường sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông nhằm phổ biến sâu rộng, đầy đủ những thông tin liên quan đến đào tạo theo tín chỉ tới toàn bộ giảng viên, cán bộ và sinh viên giúp trường thực hiện tốt hơn nữa công tác này trong những năm học tới”.

Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một phương thức quản lý đào tạo tiên tiến đã được các nước phát triển thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, qua ba năm triển khai đào tạo tín chỉ, Đại học Duy Tân đã không tránh khỏi những khó khăn nhất định. Hội nghị tổng kết công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ là dịp để Đại học Duy Tân đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai và tìm ra các giải pháp nhằm thực hiện thành công phương thức đào tạo này trong những năm tiếp theo.

(Truyền Thông)