English

Tags: học chế tín chỉ

Hội nghị tổng kết đào tạo theo học chế tín chỉ

16/11/2009

Chiều ngày 15/11/2009, tại hội trường 713 Quang Trung, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo theo học thế tín chỉ nhằm tổng kết, đánh giá quá trình...

300 giảng viên dự tập huấn Cố vấn học tập

13/10/2012

Sáng ngày 10/10/2012, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức tập huấn cho 300 giảng viên về công tác cố vấn học tập năm học 2012 - 2013. Buổi tập huấn do TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng...