English

Tags: JEDI

Chương trình “Sáng kiến phát triển và đào tạo Java” (JEDI) tại Đại học Duy Tân

18/11/2009

Trong 2 ngày 16 & 17/11/2009, tập đoàn Sun Microsystems phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức khóa đào tạo JEDI (Sáng kiến phát triển và đào tạo Java) cho các giảng viên Công nghệ thông tin...