English

Đại học

Khóa học “Leadership Management” tại Đại học Duy Tân

Với mong muốn đem đến chương trình đào tạo chất lượng cao và hiệu quả cho sinh viên Đại học Duy Tân, Trung Tâm Hợp Tác Quốc Tế phối hợp với Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Duy Tân tổ chức lớp học về “Leadership Management” cho 40 sinh viên năm thứ 3 Khoa Quản trị Kinh Doanh.
 
 
Các bạn sinh viên đến tham dự khóa học

Lớp học bắt đầu từ ngày 25/08/2008 đến ngày 03/09/2008 do ông Peter Lim và bà Karen Quek, giảng viên Đại học SPU đến giảng dạy.

Với phương pháp giảng dạy mới được truyền đạt bởi các giảng viên đến từ Đại học SPU, sinh viên Duy Tân có thể nâng cao hiểu biết và phát triển các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo và có cơ hội được học trực tiếp với người nước ngoài. Kết thúc khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được nhận chứng chỉ do SPU cấp.

(Truyền Thông)

Diệp Ánh