English

Đại học

Lớp tập huấn giảng dạy DB2-Express C của chuyên gia Raul F.Chong

Sáng ngày 18/08/2008 tại Phòng 02 khu 209 Phan Thanh, Đại học Duy Tân, buổi giảng dạy về DB2-Express C do chuyên gia Raul F.Chong-Giám Đốc chương trình “DB2 với Đại học” phụ trách giảng dạy đã thu hút sự tập trung của hơn 30 người tham dự. Đối tượng tham dự là những cán bộ, giảng viên có chuyên ngành về công nghệ thông tin. Buổi tập huấn kéo dài trong 2 ngày ( từ ngày 18/08/2008 đến ngày 19/08/2008)
 
 
Các cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn
 
Tại buổi giảng dạy, chuyên gia đã đưa công nghệ và sản phẩm IBM đến với các đại học, giúp học viên nắm bắt kỹ năng làm việc với các loại cơ sở dữ liệu nói chung và DB2 Express nói riêng.

Bên cạnh, người học còn có thể hiểu các khái niệm của DB2 và cho phép họ phát triển kỹ năng quản trị cũng như phát triển ứng dụng DB2.

Diệp Ánh