English

Giấc mơ Duy Tân

Kỳ thi TOEIC và Kiểm định Chất lượng định kỳ tại ĐH Duy Tân

Theo tinh thần và nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Hiệu Trường Đại học Duy Tân về việc nâng cao tŕnh độ Ngoại Ngữ, kiến thức ISO và Kiểm Định Chất Lượng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà Trường, ngày 20/01/2008 đợt thi khảo sát về tŕnh độ Tiếng Anh đă được tổ chức với sự tham gia của gần 400 cán bộ, giảng viên và nhân viên.

Đây là kỳ thi khảo sát tŕnh độ Tiếng Anh áp dụng h́nh thức thi TOEIC (Test of English for International Communication) được tổ chức định kỳ tại Đại học Duy Tân nhằm đánh giá kiến thức ISO, tŕnh độ Tiếng Anh của cán bộ, giảng viên và nhân viên.

Có thể nói đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết và là bước đột phá trong chiến lược của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Hiệu nhằm tạo động lực cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong nhà trường không ngừng nâng cao học hỏi và trau dồi kỹ năng ngoại ngữ của ḿnh.

Kỳ thi sẽ tạo động lực và cơ hội cho cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn truờng cố gắng phấn đấu trở thành người cán bộ, người giảng viên không những giỏi về  tŕnh độ chuyên môn, năng lực quản lư mà c̣n giỏi về tŕnh độ ngoại ngữ, có thể giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế đúng theo tinh thần Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đại học Duy Tân nêu ra trong chiến lược phát triển nhà Trường giai đoạn hội nhập và phát triển.

 

Diệp Ánh