English

Giấc mơ Duy Tân

Hội nghị triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện chỉ thị 06 của Bộ Chính trị và Ban Tư tưởng Văn Hoá Trung ương về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trường Đại học Duy Tân đã tiến hành tổ chức triển khai cuộc vận động này trong toàn trường vào ngày 07/05/2007 tại Phòng Hội thảo tầng 10-Khu 184 Nguyễn Văn Linh, Đại học Duy Tân. Tham gia cuộc vận động có hơn 200 cán bộ, đảng viên, giảng viên và nhân viên trong toàn trường.

Cuộc vận động được tổ chức nhằm đánh giá khái quát về phẩm chất, đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đồng thời phát huy tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; ngăn chặn tới mức thấp nhất các vi phạm kỷ luật, pháp luật nhà nước, hoàn thành tốt công tác giảng dạy và mọi nhiệm vụ được giao.

Phần trình bày chuyên đề của ThS Trần Hồng Phong-Phó Trưởng Khoa Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn cho thấy Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều tác phẩm, nhiều bài nói, bài viết về đạo đức cách mạng. Trong các tác phẩm ấy người đã chỉ rõ những chuẩn mực đạo đức hết sức phong phú như: trung, hiếu, trí, tín, dũng, cần, kiệm, liêm, chính được thể hiện cụ thể vào từng đối tượng công nhân, nông dân, bộ đội, công an, thanh niên, phụ nữ, thầy giáo, thầy thuốc, thương binh, thanh niên, thiếu nhi. Đồng thời người cũng chỉ rõ những tính xấu mà một số cán bộ giảng viên thường mắc phải như: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ, bệnh thành tích, bệnh quan liêu, tham ô…

Những nội dung chủ yếu trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần-kiệm-liêm-chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng.

Có thể nói cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc rộng lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong toàn trường. Đồng thời đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị được Đảng uỷ và Ban Giám Hiệu quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, được cán bộ, giảng viên, công nhân viên tự giác, hào hứng tham gia nhằm nhận thức sâu sắc về giá trị của những tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thông qua cuộc vận động, mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, công nhân viên đều quán triệt yêu cầu, nâng cao ý thức, rèn luyện đạo đức hàng ngày, sinh hoạt tự phê và phê bình xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cụ thể trong nhà trường , gắn cuộc vận động với xây dựng môi trường văn hoá Duy Tân, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo.
 
(Truyền Thông)
Diệp Ánh