English

Đại học

Hội giảng bằng Tiếng Anh của Khoa Công Nghệ Thông Tin

Buổi hội giảng bằng Tiếng Anh được tổ chức sáng ngày 21/05/2007 tại Phòng Hội Thảo- Khu 184 Nguyễn Văn Linh, Đại học Duy Tân được sự tham gia, hưởng ứng của toàn bộ giảng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin. Các chủ đề bài giảng lần này bao gồm: 

·  OSI Model

·  Introduction to Relational Database Management System

·  Software Project Management

·  Web Programming

Có thể nói buổi hội giảng lần này đã giúp cho giảng viên nhà trường có thể trao đổi chuyên môn, tiếp cận với phương pháp giảng dạy chuyên ngành bằng Tiếng Anh bên cạnh các kỹ năng cần thiết như trình bày slide và phương cách tiếp cận với người học...

Đây là buổi hội giảng bằng Tiếng Anh được tổ chức lần đầu tiên tại Đại học Duy Tân nhằm đáp ứng mong muốn của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nhà trường trong việc Anh ngữ hoá đồng thời chuẩn bị đội ngũ giảng dạy tập huấn tại nước ngoài trong thời gian đến.

Hy vọng sẽ có nhiều buổi hội giảng như thế này được tổ chức hằng tuần tại Đại học Duy Tân với sự tham gia và hưởng ứng của toàn bộ giảng viên đến từ các Khoa.
 
(Truyền Thông)