English

Tags: Lễ Khai giảng

Đại học Duy Tân tổ chức Lễ khai giảng Đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa K24

12/12/2021

Chiều ngày 11/12/2021, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Khai Giảng đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 24, đợt 1, niên khóa 2021-2023. Trong đợt 1 này, có hơn 100 học viên trúng tuyển thuộc các ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Luật Kinh tế, Tổ chức Quản lý Dược, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Điện tử...