Câu hỏi thường gặp


Có bao nhiêu Đại học ở Việt Nam đã qua Kiểm định Chất lượng Giáo dục cấp Quốc gia?

Có 40 đại học trong cả nước đã qua kiểm định chất lượng của Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng, thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trong đó đa phần là các trường đại học công lập, chỉ có một vài trường đại học ngoài công lập được kiểm định như Đại học Văn Lang, Đại học Duy Tân, Đại học Dân lập Hải Phòng, và Đại học Hồng Bàng. Đại học Duy Tân có kết quả đánh giá tổng quát ở Mức 1 (gồm 29 tiêu chí Mức 2 và 21 tiêu chí Mức 1), đồng hạng với Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.