Câu hỏi thường gặp


Nếu không học Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán nhưng vẫn muốn học về Quản trị và Kinh tế thì nên chọn ngành học nào?

Du lịch là một tùy chọn khác hiện rất "hot" ở miền Trung nói chung và ở Đà Nẵng nói riêng. Lý do là 1 trong 2 trọng tâm phát triển kinh tế của Tp. Đà Nẵng là ngành Du lịch, với hàng chục khu resorts lớn đang mọc lên không ngừng dọc các tuyến bờ biển của thành phố. Nhu cầu nhân lực trong ngành Du lịch luôn lớn hơn khả năng cung cấp của các trường trên địa bàn. Ví dụ, đến hơn 90% sinh viên Du lịch của Duy Tân ra trường có việc ngay. Có được điều này còn là do khác với các trường khác, Đại học Duy Tân đặc biệt tập trung đào tạo nghiệp vụ cũng như các kỹ năng quản lý du lịch cho sinh viên hơn là lý thuyết. Duy Tân cũng là trường có số lượng sinh viên Cao đẳng và Đại học Du lịch lớn nhất Đà Nẵng.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.