Câu hỏi thường gặp


Duy Tân có những chọn lựa nào cho các sinh viên thi đại học ở khối C?

Sinh viên thi vào khối C có thể đăng ký học ngành Văn Báo chí, Quan hệ Quốc tế ở Duy Tân. Quan hệ Quốc tế là một ngành học luôn thu hút nhiều sinh viên khối C của Duy Tân. Còn sinh viên khối C ở bậc Cao đẳng thì có thể đăng ký học ngành Cao đẳng Văn hóa Du lịch. Mùa tuyển sinh 2014, Đại học Duy Tân dành 150 suất học bổng có giá trị bằng 50% học phí của toàn bộ 4 năm học cho các bạn thí sinh đăng ký vào ngành Văn - Báo chí và Quan hệ Quốc tế
wife cheat story click why do wifes cheat
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.