Câu hỏi thường gặp


Chất lượng của trường tư thì thấp thua của các trường đại học công lập, đúng không?

Do sự quen thuộc của xã hội với hệ thống trường công lâu đời và do sự ra đời của nhiều trường tư “4 không” trong giai đoạn những năm 2000-2001 đến nay, nhìn nhận chung là trường công ở Việt Nam tốt hơn các trường tư. Tuy nhiên vẫn có một số trường tư được xã hội tiếp nhận là có chất lượng đào tạo tốt như Thăng Long, Duy Tân, Văn Lang, Hoa Sen,… Điều này được thể hiện qua chất lượng giảng dạy và sự liên tục đầu tư tăng cường cho chất lượng đó ở những trường tư này. Ví dụ các thầy cô giảng dạy ở Đại học Duy Tân luôn được chọn lựa kỹ càng và có mức lương dao động từ 150,000 VND/giờ đến 200,000 VND/giờ, so với mức lương 45,000 VND/giờ đến 80,000 VND/giờ ở nhiều trước khác trên cùng địa bàn. Đồng thời, việc áp dụng một số chương trình quốc tế có uy tín, sự tham gia giảng dạy của các giảng viên nước ngoài, và sự nghiêm túc trong thi cử đã tạo ra một tác phong dạy và học rất chuyên nghiệp ở một số trường tư. Chẳng hạn, dù đầu vào không phải là tốt nhất, nhưng các sinh viên Duy Tân vẫn liên tục đạt được rất nhiều giải quốc tế & trong nước như CDIO, IDEERS, Olympic Tin học, Olympic Toán học, Loa Thành, Festival Kiến trúc, VIFOTEC, nghiên cứu cấp Thành phố và cấp Bộ,... Tỷ lệ có việc làm của sinh viên Duy Tân khi ra trường cũng không hề thua kém mà còn cao hơn của nhiều trường công lập khác trong vùng (theo báo Người Lao động). 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.