Câu hỏi thường gặp


Mục tiêu trong vòng 5 năm tới của Đại học Duy Tân là gì?

Mục tiêu trong vòng 5 năm tới của Đại học Duy Tân là lọt vào tốp 10 trường đào tạo tốt nhất của Việt Nam và đạt kiểm định chất lượng của một tổ chức kiểm định giáo dục có uy tín của Hoa Kỳ như đã đề ra trong chiến lược phát triển trường của Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu. Việc Duy Tân là 1 trong trên dưới 20 trường đại học và cao đẳng trong cả nước được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Cờ Thi đua Xuất sắc toàn ngành trong năm 2010 (xếp thứ 17) và 2011 (xếp thứ 15) và năm 2012 (xếp thứ 6), năm 2009 đón nhận Huân chương Lao động Hạng III do Chủ tịch nước trao tặng, năm 2011, 2012, nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ là một minh chứng cho nỗ lực và sự đồng lòng của cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường nhằm đạt cho được mục tiêu mà lãnh đạo trường đã đề ra.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.