Câu hỏi thường gặp


Nếu thi khối B ở các ngành học khác và đỗ thì có được vào học ngành Điều dưỡng hay Dược của Đại học Duy Tân không?

Do Đại học Duy Tân đào tạo theo học chế tín chỉ, nên việc liên thông ngang giữa các ngành trong cùng khối là mặc nhiên. Vì vậy, bạn có thể thi đậu đại học hay cao đẳng khối B ở bất cứ ngành nào, trường nào và đăng ký được vào học ngành Điều dưỡng hoặc Dược của Đại học Duy Tân.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.