Câu hỏi thường gặp


Đại học Duy Tân được biết đến nhiều vì những ngành kỹ thuật, ví dụ như Tin học, Xây dựng và Điện tử còn các ngành Quản trị, Kinh tế và Dịch vụ không phải là mũi nhọn của trường, đúng không?

Đúng là Đại học Duy n được biết đến nhiều vì những thành công trong giảng dạy, học tập, và nghiên cứu - phát triển v k thuật, như truyền thống v Tin học có t những ngày đầu thành lập và sauyy là Điện tử,y dựng và Kiến trúc. Đồng thời, quan h của trường vớic đại học nổi tiếng v k thuật trên thế giới mà c th là với Đại học Carnegie Mellon, 1 trong 4 đại học mạnh nhất v Tin học và 1 trong 6 đại học mạnh nhất vK thuậti chung của Hoa k hay với CSU Fullerton và Cal Poly - San Luis Obispo,c trường mạnh nhất hthống Đại học Bang California trong mảngy dựng và Kiến trúc, càngm cho nhiều người tin rằng Đại học Duy n thiên v k thuậtn là quản tr và kinh tế.
 
Tuy nhiên, trong thực tế, s sinh viên khối ngành Quản trị, Kế toán, i chính - Ngân hàng và Du lịch của trường chiếm đến gần 65% tổng s sinh viên toàn trường. Sinh viên Duy n khối ngành y được đánh giá là năng động n c sinh viên cùng ngành c trường khác trong thành phố, minh chứng c th qua t l có việc m cao n hẳn của sinh viên Quản trị, Ngân hàng, Kế toán và Du lịch của Duy n (theo o Người Lao động). n cạnh đó, hoạt động dạy và học của khối ngành y cũng được đặc biệt chú trọng Duy Tân, đơn c như khoa Kế toán là khoa có nhiều thành tích nghiên cứu khoa học nhất toàn trường. Đồng thời, Đại học Duy n n có quan h hợp c đào tạo với nhiều trường trên thế giới v Quản trị, Kế toán, i chính - Ngân hàng và Du lịch như với Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ), Đại học Bang North Carolina - Appalachian State (Mỹ), Đại học Seattle Pacific (Mỹ), Đại học Cleveland State (Mỹ), Đại học Rangsit (Thái lan), Đại học Inti (Malaysia), Có th i c chương trình tiên tiến ngành Quản trị, Kế toán, i chính - Ngân hàng và Du lịch với Đại học Bang Pennsylvania, 1 trong 40 đại học mạnh nhất Hoa K v Quản tr Kinh doanh là độc nhất vô nh miền Trung Việt Nam, nếu không muốn i là trong c nước.
online wife cheated on me wife cheated
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.