Câu hỏi thường gặp


Tại sao học phí các chương trình tiên tiến (quốc tế) CMU, PSU và CSU của Đại học Duy Tân lại thấp như vậy, so với các chương trình quốc tế ở hai đầu đất nước?

Học phí của chương trình tiên tiến Công nghệ Phần mềm, Kỹ thuật Mạng và Hệ thống Thông tin với Carnegie Mellon (CMU) ở Duy Tân là 18,000,000 VND/năm (hay khoảng 900 USD/năm), của chương trình Quản trị, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, và Du lịch với Penn State (PSU) là 18,000,000 VND/năm (hay khoảng 900 USD/năm), và của chương trình Xây dựng và Kiến trúc với Đại học Bang California ở Fullerton (CSU Fullerton) là 18,000,000 VND/năm (hay khoảng 900 USD/năm). Học phí này thực tế là rất ưu đãi vì Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường có chủ trương mang chương trình chất lượng cao đến một bộ phận lớn sinh viên dù Duy Tân đã phải bỏ ra hàng triệu đôla để nhận chuyển giao các chương trình trên từ các đại học hàng đầu thế giới như Carnegie Mellon, Penn State và CalState. Đồng thời, mức học phí này chỉ áp dụng ở miền Trung, Đại học Duy Tân đang có đề án xin Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép triển khai các chương trình tiên tiến có uy tín này ở Sài Gòn và Hà Nội. Mức học phí nếu triển khai ở hai đầu ít nhất sẽ từ gấp rưỡi đến gấp đôi mức học phí đã nêu.
online redirect wife cheated
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.