Câu hỏi thường gặp


Nếu học ngành Kiến trúc nên học ở đại học nào ở Đà Nẵng?

Có vài trường đào tạo ngành Kiến trúc ở Đà Nẵng, bao gồm Đại học Đà Nẵng, Đại học Duy Tân và Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (tư thục). Ở Đại học Đà Nẵng, Kiến trúc là một tổ bộ môn trong khoa Xây dựng của Đại học Bách khoa. Ở Đại học Duy Tân, Kiến trúc ban đầu cũng là một tổ bộ môn thuộc khoa Xây dựng, sau được tách ra thành khoa Kiến trúc đầu năm 2006. Còn ở Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, một trường tư thục khác (không phải công lập như nhiều người nhầm lẫn), Kiến trúc được đào tạo từ những ngày đầu thành lập trường vào cuối năm 2006.
 
Về thành tích học tập của sinh viên ngành Kiến trúc, có thể nói Đại học Duy Tân vượt trội hơn cả. Ví dụ, trong Festival Kiến trúc năm 2010 ở Hà Nội, Đại học Duy Tân có tổng thành tích tốt nhất so với tất cả các trường khác ở Đà Nẵng (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba Thiết kế Nhanh cho sinh viên năm 1-3; 1 giải Ba Thiết kế Nhanh cho sinh viên năm 4-5; 2 giải Nhì và 1 giải Ba Sáng tác Áp-phích và Tranh cổ động; và giải Ba toàn đoàn về Nghiên cứu Khoa học). Tổng thành tích này của Đại học Duy Tân chỉ xếp sau Đại học Huế ở miền Trung. Hay gần đây nhất, sinh viên Đặng Xuân Nam, khoa Kiến trúc Đại học Duy Tân đã giành được giải Nhất Loa Thành duy nhất toàn quốc trong năm 2010. Đây cũng là giải Nhất Loa thành đầu tiên từ trước đến nay của Tp. Đà Nẵng. Trước đó, Duy Tân đã có 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 1 giải Khuyến khích và 1 giải Sáng tạo.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.