Câu hỏi thường gặp


Nói Đại học Duy Tân là Đại học Tư thục Đầu tiên & Lớn nhất Miền Trung nhưng đâu có nghĩa là Đại học Duy Tân là đại học ngoài công lập tốt nhất miền Trung, đúng không?

Có thể khẳng định rằng Đại học Duy Tân vừa là trường ngoài công lập đầu tiên và lớn nhất miền Trung, và cũng vừa có chất lượng đào tạo tốt nhất miền Trung. Minh chứng hùng hồn là trường là cơ sở ngoài công lập duy nhất ở miền Trung được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ 2 ngành Khoa học Máy Tính và Quản trị Kinh doanh và Thạc sĩ 4 ngành Khoa học Máy tính, Quản trị Kinh doanh, Xây dựng và Kế toán. Chưa hết trường còn có một loạt các chương trình đại học tiên tiến quốc tế ngành Công nghệ Phần mềm,An Ninh Mạng/ Kỹ thuật Mạng, Hệ thống Thông tin Kinh tế, Quản trị, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch, Xây dựng và Kiến trúc với những đại học hàng đầu trên thế giới như Đại học Carnegie Mellon (số 1 Mỹ về Công nghệ Thông tin, U.S. News 2013), Đại học Bang Pennsylvania (1 trong 5 trường công lớn nhất Mỹ), và Đại học Bang California ở Fullerton (lớn nhất trong hệ thống CSU).
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.