Câu hỏi thường gặp


Ngành Công nghệ Môi trường liệu có dễ xin việc khi ra trường hay không?

Ngành Công nghệ Môi trường là một ngành học đang phát triển mạnh mẽ với yêu cầu xây dựng một xã hội xanh, sạch và đẹp ở nhiều vùng miền của Việt Nam. Mặc dù nhìn nhận chung của nhiều người là có ít việc làm cho ngành Công nghệ Môi trường, nhưng thực tế thống kê cho thấy Việt Nam vẫn còn thiếu trầm trọng nhân lực cho ngành học này. Cơ hội việc làm về ngành Môi trường càng đặc biệt lớn hơn ở thành phố Đà Nẵng, vì Đà Nẵng đã được chính quyền trung ương và địa phương định hướng đầu tư và phát triển thành thành phố sinh thái và môi trường.

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.