Câu hỏi thường gặp


Ngành học Quản trị Marketing hay Tiếp thị là như thế nào, nghe có vẻ như đi tiếp thị và chào hàng?

Có một nhầm lẫn thường thấy ở Việt Nam là khi nói đến “tiếp thị” người ta thường chỉ nghĩ đến các nhân viên đi tiếp thị bia, thuốc, điện thoại di động,… Dĩ nhiên, trong thực tế, chẳng có đại học nào lại đào tạo ra các Cử nhân Quản trị Marketing hay Tiếp thị chỉ để đi làm các công việc kể trên. Ngành Tiếp thị hay Marketing thực sự gồm những mảng sau: Thương mại, Điều nghiên Thị trường, Phát triển Sản phẩm, Quảng Cáo, và Phát triển Chiến lược Doanh nghiệp. Ở Việt Nam, do cách phân ngành từ thời bao cấp, nên ngành Thương mại thường được xem là khác với Tiếp thị. Nhưng theo cách phân ngành của AACSB và ACBSP, 2 tổ chức kiểm định về đào tạo Kinh tế và Quản trị uy tín nhất thế giới, thì Thương mại chỉ là một bộ phận của ngành Tiếp thị, và trong thực tế, đa số cơ hội việc làm cho ngành Tiếp thị cũng nằm trong mảng thương mại. Bên cạnh đó, còn có nhiều cơ hội nghề nghiệp cao cấp hơn trong ngành Tiếp thị như phát triển ý tưởng cho sản phẩm mới hay hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty, hoặc thiết kế quảng cáo và mẫu mã sản phẩm nếu bạn có đầu óc mỹ thuật.
online link wife cheated
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.