Câu hỏi thường gặp


Đại học Duy Tân không có các ngành sư phạm, vậy ra trường sinh viên sẽ khó mà tham gia giảng dạy (tốt) được, đúng không?

Đại học Duy Tân không phải là một trường chuyên về sư phạm, tuy nhiên, có rất nhiều sinh viên Duy Tân sau khi tốt nghiệp đã tham gia giảng dạy tại trường cũng như ở nhiều trường khác. Cơ sở cho điều này là do sinh viên Duy Tân có thể đăng ký tham gia huấn luyện để nhận Chứng chỉ Sư phạm (có giá trị quốc gia) ở năm ba hoặc năm tư ngay tại trường. Nếu bạn chọn nghề giáo làm nghề nghiệp tương lai duy nhất thì tốt nhất là học ở một đại học sư phạm nào đó, nhưng dĩ nhiên học Duy Tân ra vẫn có thể đi dạy được. Ngược lại, nếu bạn dự tính mở rộng phạm vi nghề nghiệp (không chỉ bó hẹp trong việc đi dạy) thì đôi khi học Duy Tân hoặc các trường khác không chuyên về sư phạm sẽ hợp lý hơn, vì bạn thử ngẫm xem một chủ doanh nghiệp sẽ nghĩ gì nếu nhìn mảnh bằng của bạn là từ một trường sư phạm. 
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.