Câu hỏi thường gặp


Học Du lịch, Quản trị Kinh doanh và Kế toán là chọn lựa hợp lý nhất vào thời buổi này đúng không?

Du lịch, Quản trị Kinh doanh và Kế toán hiện đang là các ngành “nóng” nhất trên thị trường lao động. Lý do chính yếu là số lượng cơ hội việc làm hiện có là rất lớn cho những ngành này vì sự phát triển mạnh mẽ của ngành Du lịch ở Đà Nẵng nói riêng hay của các ngành kinh doanh và kinh tế trong phạm vi cả nước nói chung. Đây là các ngành học tương đối “mềm”, theo nghĩa là không quá khó miễn là bạn có đủ năng lực tư duy logic.

 

Tuy nhiên, số lượng việc làm nhiều không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với lương tiền cao, đặc biệt là khi cơ hội thăng tiến trong các ngành Du lịch, Quản lý và Kinh doanh không phải bao giờ cũng được chia đều cho mọi người. Ví dụ như nghề Kế toán có mức lương rất chênh lệch giữa các chuyên viên Kế toán so với một Kế toán trưởng hay một Giám đốc Tài chính - Kế toán.

 

Thực tế thế nào sẽ còn tùy thuộc nhiều vào tình hình phát triển kinh tế vùng miền, tuy nhiên, nếu bạn là một người có óc tiến thủ, không ngại cạnh tranh, và có tham vọng làm giàu qua kinh doanh, dịch vụ hay tài chính, thì đây vẫn là một chọn lựa hợp lý cho nghề nghiệp tương lai. Nếu không thì bạn vẫn có thể theo đuổi những ngành học về công nghệ và kỹ thuật, vốn đang phát triển rất mạnh ở các thành phố lớn và các khu công nghiệp tập trung của Việt Nam, mà số lượng sinh viên đang theo học thì lại còn tương đối ít, chưa đáp ứng đủ yêu cầu của thị trường.

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.