Câu hỏi thường gặp


DTU International School và Đại học Duy Tân khác nhau thế nào?

DTU International School hay Khoa Đào tạo Quốc tế của DTU là một đơn vị nằm trong Đại học Duy Tân với nhiệm vụ triển khai các chương trình tiên tiến và quốc tế với Đại học Carnegie Mellon, Đại học Bang Pennsylvania, và Đại học Bang California ở Fullerton (và Cal Poly - San Luis Obispo) về các ngành Công nghệ Phần mềm, An Ninh Mạng/Kỹ thuật Mạng, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản trị, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch, Xây dựng và Kiến trúc. Mặc dù là một bộ phận của Đại học Duy Tân, nhưng DTU International School (hay Khoa Đào tạo Quốc tế) hoạt động rất độc lập về chuyên môn cũng như cơ chế quản lý, với đội ngũ giảng viên và nhân viên hành chính của riêng đơn vị (có cả các giảng viên cơ hữu người nước ngoài). Lý do là DTU International School phải cam kết đảm bảo và thực hiện các chuẩn chất lượng khắt khe về đào tạo và quản lý của Đại học Carnegie Mellon, Đại học Bang Pennsylvania, và Đại học Bang California, vốn đều là những đại học danh tiếng nhất nước Mỹ. Thông qua Khoa Đào tạo Quốc tế và Trung tâm Du học Golden Key, trường còn triển khai các chương trình du học nước ngoài như 2+2 với Đại học Appalachian State (thuộc hệ thống Đại học Bang North Carolina) hay 1+1+2 với Cao đẳng Cộng đồng Lorain County (ở Ohio, với cơ hội liên thông trực tiếp lên các đại học lớn ở Bang Ohio).
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.