Câu hỏi thường gặp


Học phí của Đại học Duy Tân đắt hơn nhiều so với các trường công lập?

Học phí của Đại học Duy Tân, cũng như học phí của các đại học ngoài công lập khác, đều cao hơn so với học phí của các trường công lập trên cùng địa bàn. Đó là do sinh viên của các đại học công lập còn có khoản tài trợ bao cấp của Nhà Nước từ 3 đến 7 triệu (cho từng sinh viên, tùy trường). Tuy nhiên, theo thống kê của GS. TS. Nguyễn Ngọc Trân thuộc Đoàn Giám sát Chất lượng Giáo dục của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, suất đầu tư tài chính cho từng sinh viên ở Đại học Duy Tân liên tục trong nhiều năm liền đều cao hơn so với suất đầu tư tương ứng của Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng (điển hình trong năm học 2008-2009, suất đầu tư trên đầu sinh viên của Duy Tân là 16,676,000 VND so với 2,524,000 VND của Đại học Đà Nẵng và 3,582,000 VND của Đại học Huế) (theo báo Đất Việt 22/03/2010 http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Mot-so-van-de-cua-GDDH-o-Hue-Da Nang/20103/85220.datviet). Điều này chứng tỏ sức phát triển thị phần liên tục của Duy Tân và sự tập trung đầu tư cho chất lượng dạy và học của lãnh đạo trường nhằm tạo ra bước đột phá so với các trường khác.
online redirect wife cheated
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.