Câu hỏi thường gặp


Định hướng của ngành Văn Báo chí và Quan hệ Quốc tế ở Đại học Duy Tân là gì?

Với phương châm xây dựng và phát triển trường trên nền tảng “nhân văn và hiện đại,” Đại học Duy Tân đặc biệt chú trọng việc triển khai giảng dạy các môn học xã hội nhằm nâng cao kiến thức xã hội và tính nhân văn của sinh viên toàn trường. Ngành Văn Báo chí và Quan hệ Quốc tế là 2 ngành học thuộc khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn, càng được quan tâm hơn về nhiều mặt. Bên cạnh việc giảng dạy của đội ngũ cơ hữu, trường còn thường xuyên mời những giảng viên đầu ngành trong cả nước về thỉnh giảng để sinh viên được hưởng chất lượng đào tạo tốt nhất. Đồng thời, nhằm đảm bảo cơ hội việc làm của các sinh viên Văn Báo chí khi ra trường, Đại học Duy Tân đã mời nhiều phóng viên địa phương đứng lớp giảng dạy cho sinh viên ngành học này hầu hết các kỹ năng cần thiết của một người phóng viên cũng như bố trí cho sinh viên lấy Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm trong năm ba hoặc năm tư ở trường. Đối với các sinh viên Quan hệ Quốc tế, khối lượng tiếng Anh được tăng cường đáng kể bên cạnh việc tạo cho sinh viên cơ hội làm dự án ở các cơ quan đối ngoại và các doanh nghiệp nước ngoài từ năm ba trở đi.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.