Câu hỏi thường gặp


Học trường tư học phí thì cao mà ra trường thì lại khó xin việc được, đúng không?

Thực tế học phí của trường tư thường cao n c trường công do trường tư không nhận được bất c s bao cấp hay i tr o của Nhà Nước. Đồng thời, nhiều trường tư mới thành lập trong khoảng 5 đến 10 m tr lại đây có chất lượng đào tạo không đảm bảo, n sinh viên của những trường y gặp không ít khó khăn khi đi xin việc sau khi ra trường. Tuy nhiên, không phải t l có việc m của sinh viên tốt nghiệp t tất c c trường tư đều thấp. Ngược lại, c sinh viên tốt nghiệp t Đại học Duy Tân, n Lang, Hoa Sen, Thăng Long, có t l có việc m khá cao. Theo i viết của GS. TS. Nguyễn Ngọc Tn trên o Đất Việt v "Một s vấn đ GD-ĐH Huế và Đà Nẵng", Đại học Duy n có t l có việc m n lớn n c nhiều trường công lập khác miền Trung. C thể, t l có việc m trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp của sinh viên Duy n là 89o loại cao nhất Đà Nẵng và miền Trung. Chưa hết, trường n ký nhiều hợp đồng bao tiêu với c doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho sinh viên trong một s ngành như Công ngh Phần mềm, H thống Thông tin Kinh tế và Du lịch s có việc m ngay sau khi tốt nghiệp.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.