Câu hỏi thường gặp


Chương trình tiên tiến CSU (CalState) về Xây dựng và Kiến trúc ở Duy Tân hơn gì những chương trình tiên tiến ở các đại học khác?

Chương trình tiên tiến ngành Xây dựng và Kiến trúc CSU của Đại học Duy Tân duy nhất ở khu vực miền Trung Việt Nam. 2 chương trình này được chiết xuất từ chương tr ình gốc ngành Xây dựng và Kiến trúc của Đại học Bang California ở Fullerton (và Pomona), trường lớn nhất trong hệ thống Đại học Bang California. Đặc biệt, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp trong chương trình tiên tiến chuẩn CSU ở Duy Tân là duy nhất trong cả nước. Các chương trình tiên tiến thuộc nhóm ngành Xây dựng và Kiến trúc còn lại ở hai đầu đất nước

bao gồm:

- Chương trình Xây dựng Công trình Giao thông của Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) với Đại học Leeds (Anh),

- Chương trình Xây dựng Công trình Thủy của Đại học Thủy Lợi (Hà Nội) với Đại học Bang Colorado (Mỹ),

- Chương trình Kiến trúc Công trình của Đại học Kiến trúc Hà Nội với Đại học Nottingham (Anh),

   - Chương trình Thiết kế Đô thị của Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh với Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc).
wife cheat story cheat on husband why do wifes cheat
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.