Câu hỏi thường gặp


Chương trình tiên tiến CMU (Carnegie Mellon) ở Duy Tân hơn gì những chương trình tiên tiến ở các đại học công lập?

- Về uy tín, có thể nói chương trình CMU ở Duy Tân hơn tất cả các chương trình tiên tiến khác ở Việt Nam vì Carnegie Mellon là đại học số 1 của Hoa Kỳ về đào tạo Công nghệ Thông tin (đồng hạng với MIT, Stanford, và UC Berkeley, theo U.S. News 2013), và xếp thứ 23 về tổng thể trong số 400 trường tốt nhất thế giới (Times Higher Education).
 
- Về định hướng đào tạo, chương trình CMU ở Duy Tân đào tạo theo hướng thực nghiệm, với 3 ngành: Công nghệ Phần mềm, Kỹ thuật Mạng (& An ninh Mạng) và Hệ thống Thông tin Kinh tế. Hướng đào tạo của CMU tập trung vào việc đào tạo ra các Kỹ sư Công nghệ Phần mềm, Kỹ sư Mạng, Chuyên gia Bảo mật Hệ thống, Trưởng (quản lý) Dự án Phần mềm, Giám đốc Kinh doanh Phần mềm,… toàn diện, giỏi về kỹ thuật và các kỹ năng quản lý cũng như giao tiếp để có thể tham gia ngay thị trường lao động mà không phải qua đào tạo lại. Hướng đi này khác hẳn với các chương trình Công nghệ Thông tin hay Khoa học Máy tính truyền thống ở các đại học khác ở Việt Nam, vốn chỉ nặng về yếu tố lập trình.
 
- Về đội ngũ giảng viên, hơn 45 giảng viên Duy Tân đã được huấn luyện mỗi kỳ hè trong ba, bốn năm qua ở Đại học Carnegie Mellon bởi những giáo sư đầu ngành trên thế giới về các chuyên môn Công nghệ Thông tin khác nhau.
 
- Đại hc Carnegie Mellon cũng thường xuyên gởi các go sư đầu ngành đến làm seminar ở Duy n như GS. TS. Anthony Lattanze (người đã lập trình cho Mars Rover, robot đầu tn ca li người chạy tn sao Hỏa), GS. TS. Don Marinelli (người đã cùng Randy Paush, tác gi i giảng Cuối cùng lp ra Trung tâm Công nghGiải trí - ETC ở Carnegie Mellon), GS. TS. Shawn Butler (nguyên là Trưởng An ninh Mạng ca Không quân, BQuốc phòng Mỹ,…) Ngoài ra, còn có strực tiếp góp sc trong giảng dy ca các giảng vn kc đến tĐi hc Seattle Pacific.

 

- Về cơ hội việc làm, sinh viên tham gia chương trình CMU ở Duy Tân được đảm bảo cơ hội việc làm khi tốt nghiệp, qua các hợp đồng bao tiêu ký kết giữa Duy Tân với các công ty như Logigear, Gameloft, IBM, Lạc Việt, Enclave, DTT, FSoft Đà Nẵng,… Đặc biệt, mặc dù đến tháng 06/2012 này mới có khóa tốt nghiệp đầu tiên của chương trình CMU thì đến nay, hầu hết các sinh viên CMU năm cuối đều đã nhận được nhiều lời mời làm việc sau khi tốt nghiệp.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.