Câu hỏi thường gặp


Có điểm gì khác nhau trong đào tạo ngành Hệ thống Thông tin Kinh tế ở Đại học Duy Tân so với ở các đại học khác?

Ngành Hệ thống Thông tin Kinh tế hay Quản lý là một ngành học mới, là sự dung hòa giữa yếu tố Công nghệ Thông tin với Quản trị Kinh doanh/Kế toán, với nhiều triển vọng cơ hội việc làm tới đây ở Việt Nam. Đã có nhiều đại học Việt Nam tham gia đào tạo ngành học này, chủ yếu là các trường chuyên về kinh tế và quản trị. Tuy nhiên, thực tế kinh nghiệm trên thế giới cho thấy đào tạo một sinh viên quản trị/kinh tế thêm về Công nghệ Thông tin thường không thành công bằng đào tạo một sinh viên Công nghệ Thông tin thêm về quản trị/kinh tế, đơn giản vì các sinh viên chuyên về kinh tế thường khó có khả năng xây dựng tư duy logic kỹ thuật. Vì thế, ở Đại học Duy Tân, ngành Hệ thống Thông tin trực tiếp trực thuộc khoa Công nghệ Thông tin, với trọng tâm đào tạo nặng về Công nghệ Thông tin và tư duy kinh tế được xây dựng dần, đan xen trong các bài tập tình huống. Với thế mạnh là cơ sở đào tạo Công nghệ Thông tin hàng đầu ở miền Trung, chất lượng đào tạo ngành Hệ thống Thông tin (hay Tin học trong Quản lý/Kinh tế) của Đại học Duy Tân chắc chắn vượt trội hơn so với các đại học chỉ chuyên đào tạo về kinh tế, chưa kể Đại học Duy Tân đã “mua” chương trình đào tạo ngành Hệ thống Thông tin từ Đại học Carnegie Mellon, 1 trong 2 đại học đào tạo Hệ thống Thông tin tốt nhất Hoa kỳ, và tỷ lệ sinh viên Hệ thống Thông tin CMU của trường được mời làm việc từ năm ba còn cao hơn cả tỷ lệ đó của sinh viên Công nghệ Phần mềm CMU trong năm 2011.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.