Trường Y Dược

QĐ về việc củng cố Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Trường Đại học Duy Tân nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-ĐHDT ngày 20/03/2017 của Hiệu Trường Trường Đại học Duy Tân về việc thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở.
Xét tờ trình của Hiệu trưởng Trường Y Dược ngày 17/04/2023 quyết định của củng cố Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Trường Đại học Duy Tân nhiệm kỳ 2023-2028, gồm có các Ông (bà) có tên sau:
Trang: /
Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111