English

Thành tích

Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng SCImago 2024

Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCImago (trụ sở ở Tây Ban Nha) vừa công bố kết quả bảng xếp hạng các cơ sở nghiên cứu (viện nghiên cứu, trường đại học) trên thế giới năm 2024.
 
Theo SCImago năm 2024, các cơ sở nghiên cứu trên thế giới được đánh giá xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí: chỉ số nghiên cứu (50%), chỉ số đổi mới (30%) và chỉ số xã hội (20%). Việt Nam có 45 trường đại học được xếp hạng trong đợt này. 
 
Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng SCImago 2024
Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng SCImago 2024
Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng SCImago 2024
Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng SCImago 2024
Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng SCImago 2024
Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng SCImago 2024
 
(Nguồn:https://nld.com.vn/cac-dai-hoc-cua-viet-nam-tren-bang-xep-hang-scimago-2024-19624041315373818.htm)