English

Thành tích

Xếp hạng các Đại học Việt Nam theo thành tựu học thuật 2023-2024

Ngày 19-12-2023, tổ chức Xếp hạng Đại học Thế giới theo Thành tựu Học thuật (University Ranking by Academic Performance - URAP) đã công bố bảng kết quả xếp hạng thế giới các đại học năm 2023-2024. Theo đó, Việt Nam đã có thêm 5 trường đại học lọt vào bảng xếp hạng này, nâng tổng số lên 23 trường so với năm 2022 là 18 trường.

Xếp hạng các Đại học Việt Nam theo thành tựu học thuật 2023-2024
Xếp hạng các Đại học Việt Nam theo thành tựu học thuật 2023-2024
Xếp hạng các Đại học Việt Nam theo thành tựu học thuật 2023-2024
Xếp hạng các Đại học Việt Nam theo thành tựu học thuật 2023-2024
Xếp hạng các Đại học Việt Nam theo thành tựu học thuật 2023-2024
Xếp hạng các Đại học Việt Nam theo thành tựu học thuật 2023-2024
Xếp hạng các Đại học Việt Nam theo thành tựu học thuật 2023-2024
 
(Nguồn:https://nld.com.vn/xep-hang-cac-dai-hoc-viet-nam-theo-thanh-tuu-hoc-thuat-2023-2024-196240208094015601.htm)