English

Thành tích

Xếp hạng QS các Đại học Việt Nam năm 2024 về chỉ số bền vững

Xếp hạng QS các Đại học Việt Nam năm 2024 về chỉ số bền vững (QS Sustainability Rankings 2024) đã được chính thức công bố. Theo bảng xếp hạng này, Việt Nam có 8 trường đại học trong tổng số 1.397 trường đại học trên thế giới được xếp hạng năm 2024.
Xếp hạng QS các Đại học Việt Nam năm 2024 về chỉ số bền vững
Xếp hạng QS các Đại học Việt Nam năm 2024 về chỉ số bền vững
Xếp hạng QS các Đại học Việt Nam năm 2024 về chỉ số bền vững
Xếp hạng QS các Đại học Việt Nam năm 2024 về chỉ số bền vững
Xếp hạng QS các Đại học Việt Nam năm 2024 về chỉ số bền vững
 
(Nguồn: https://thanhnien.vn/xep-hang-qs-cac-dai-hoc-viet-nam-nam-2024-ve-chi-so-ben-vung-185240105175531774.htm)