English

Tags: SCImago

Đại học Duy Tân: Top 10 Đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng SCImago 2020

Đại học Duy Tân: Top 10 Đại học Việt Nam trên Bảng xếp hạng SCImago 2020

16/05/2020

Trong tổng số 22 trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam được SCImago xếp hạng năm nay: Đại học (ĐH) Duy Tân xếp ở vị trí thứ 9 (thực tế là thứ 10, do có 2 đơn vị xếp thứ 5, hay thứ 752 trên 7.026 cơ sở đào tạo, nghiên cứu trên thế giới)...

Top 10 Đại học Việt Nam trên bảng Xếp hạng SCImago 2021

Top 10 Đại học Việt Nam trên bảng Xếp hạng SCImago 2021

12/06/2021

SCImago đã công bố bảng xếp hạng các viện nghiên cứu, các trường đại học trên thế giới năm 2021. Trong tổng số 28 trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam được SCImago xếp hạng năm nay, Đại học (ĐH) Duy Tân xếp ở vị trí thứ 8 (hay thứ 736 trên tổng số 7.533 cơ sở đào tạo, nghiên cứu trên thế giới)...

Top 10 Đại học Việt Nam trên bảng Xếp hạng SCImago 2022

Top 10 Đại học Việt Nam trên bảng Xếp hạng SCImago 2022

14/05/2022

SCImago (SCImago Institutions Rankings) vừa công bố bảng xếp hạng các viện nghiên cứu và các trường đại học trên thế giới năm 2022. Nếu chỉ tính 24 trường đại học ở Việt Nam được xếp hạng (không tính các bệnh viện, viện nghiên cứu) thì bảng xếp hạng Top 10 năm 2022 cụ thể...

Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng SCImago 2024

Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng SCImago 2024

14/04/2024

Tổ chức xếp hạng các cơ sở nghiên cứu khoa học SCImago (trụ sở ở Tây Ban Nha) vừa công bố kết quả bảng xếp hạng các cơ sở nghiên cứu (viện nghiên cứu, trường đại học) trên thế giới năm 2024. Theo SCImago năm 2024, các cơ sở nghiên cứu trên thế giới được đánh giá xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí: chỉ số nghiên cứu (50%), chỉ số đổi mới (30%) và chỉ số xã hội (20%). Việt Nam có 45 trường đại học được xếp hạng trong đợt này...