English

Hợp tác & Hội nhập

Ký kết hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Thái Nguyên

Mở rộng quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu với các trường đại học trong nước và quốc tế là định hướng hàng đầu của Đại học Duy Tân. Chính vì lẽ đó, ngày 29/3/2023 vừa qua, Đại học Duy Tân đã ký kết biên bản hợp tác với Đại học Thái Nguyên nhằm nâng cao chất lượng trong đào tạo và nghiên cứu, bồi dưỡng nguồn nhân lực và tạo cơ hội để sinh viên các trường được giao lưu, học hỏi lẫn nhau.
 
Được biết, Đại học Thái Nguyên thành lập năm 1994, đào tạo đa bậc, đa ngành, đa lĩnh vực. Với 11 đơn vị đào tạo, 1 đơn vị nghiên cứu và 7 đơn vị phục vụ đào tạo, Đại học Thái Nguyên không ngừng phát triển và hoàn thiện. Bên cạnh đó, nhà trường luôn chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao; đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.
 
Ký kết hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Thái Nguyên
Đại diện Đại học Duy Tân và Đại học Thái Nguyên ký kết biên bản hợp tác
 
Sau quá trình trao đổi và bàn bạc, Đại học Duy TânĐại học Thái Nguyên đã thống nhất và ký kết hợp tác trong hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học công nghệ. Một số thỏa thuận trong biên bản ghi nhớ bao gồm:
 
- Trao đổi giảng viên, hướng dẫn luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ; 
- Xây dựng hoặc chia sẻ các chương trình đào tạo đại học và sau đại học; 
- Công nhận tín chỉ lẫn nhau; 
- Tham gia các chương trình đào tạo quốc tế, trao đổi sinh viên;
- Tổ chức các nhóm nghiên cứu liên trường; 
- Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế; 
- Phối hợp thực hiện các công bố khoa học, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nhu cầu của tỉnh Thái Nguyên và vùng Tây Bắc;
- Chia sẻ về cơ sở vật chất và tài nguyên phục vụ nghiên cứu; 
- Hợp tác trong các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong trường đại học và khu vực;...
 
Kỳ vọng sau khi ký kết hợp tác giữa Đại học Duy TânĐại học Thái Nguyên thì mối quan hệ giữa hai trường sẽ ngày càng gắn bó bền chặt, góp phần thúc đẩy thực hiện chiến lược phát triển của mỗi trường và mở ra cơ hội để đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước. 
 
(Truyền Thông)