English

Đại học

430 Cán bộ, Giảng viên Đại học Duy Tân Lên đường đến Đắk Lắk làm nhiệm vụ Coi thi Tốt nghiệp THPT

Sáng 23/6/2018, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Xuất quân đưa cán bộ, giảng viên đến Đắk Lắk để tham gia Coi thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) Quốc gia. Đây là lần thứ 2, đoàn cán bộ, giảng viên của trường về với Đắk Lắk trong dịp thi THPT Quốc gia. Năm nay, đoàn đi có 430 cán bộ, nhiều hơn năm 2017 là 110 người. Các cán bộ, giảng viên Đại học Duy Tân đã được tập huấn rất nghiêm túc và kỹ lượng Nghiệp vụ Coi thi Tốt nghiệp THPT. 
 
Năm 2017, Đoàn cán bộ, giảng viên Đại học Duy Tân đã được đánh giá rất tốt khi thực hiện nhiệm vụ coi thi tại Đắk Lắk và năm nay, với tinh thần phấn chấn cùng những kinh nghiệm tích lũy sau lần coi thi đầu tiên, tin tưởng các thành viên trong đoàn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
 
Cùng xem một số bức ảnh ghi lại sự hào hứng trong Lễ Xuất quân:
 
 Cán bộ, Giảng viên Đại học Duy Tân Coi thi Tốt nghiệp THPT
 Đoàn cán bộ, giảng viên bắt đầu hành trình về với Đăk Lăk
 
 Cán bộ, Giảng viên Đại học Duy Tân Coi thi Tốt nghiệp THPT
Những chiếc xe chất lượng cao được sử dụng
để đảm bảo cho chuyến đi được thoải mái và thuận lợi  
 
 Cán bộ, Giảng viên Đại học Duy Tân Coi thi Tốt nghiệp THPT
 Các cán bộ, giảng viên lắng nghe
lời dặn dò của các lãnh đạo Đại học Duy Tân
 
 Cán bộ, Giảng viên Đại học Duy Tân Coi thi Tốt nghiệp THPT
Chúng ta cùng xuất phát làm nhiệm vụ quốc gia - coi thi Tốt nghiệp THPT
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
(Truyền Thông)