English

Tags: Coi thi THPT Quốc gia

430 Cán bộ, Giảng viên Đại học Duy Tân Lên đường đến Đắk Lắk làm nhiệm vụ Coi thi Tốt nghiệp THPT

430 Cán bộ, Giảng viên Đại học Duy Tân Lên đường đến Đắk Lắk làm nhiệm vụ Coi thi Tốt nghiệp THPT

24/06/2018

Sáng 23/6/2018, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Xuất quân đưa cán bộ, giảng viên đến Đắk Lắk để tham gia Coi thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) Quốc gia. Đây là lần thứ 2, đoàn cán bộ, giảng viên của trường về với Đắk Lắk trong dịp thi THPT Quốc gia. Năm nay, đoàn đi có 430 cán bộ, nhiều hơn năm 2017 là 110 người. Các cán bộ, giảng viên Đại học Duy Tân đã được tập huấn rất nghiêm túc và nghiên cứu rất kỹ lượng Nghiệp vụ Coi thi Tốt nghiệp THPT...