English

Đoàn Thể

Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2017

Sáng ngày 25/2/2017, tại Phòng 612 - Đại học Duy Tân cơ sở Số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ Kết nạp Đảng viên mới cho 8 quần chúng ưu tú. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Chi bộ các khối và Đảng viên trong các Chi bộ.
 
 
Quần chúng Nguyễn Văn Tiền (áo xanh) - Chi bộ Quản lý Khoa học Công nghệ vinh dự tiếp nhận
Quyết định Kết nạp Đảng viên mới
 
Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Tại buổi Lễ, quần chúng Trần Ngọc Mai Thảo của Chi bộ Trung tâm Đào tạo Trực tuyến & Bằng 2 - Cao đẳng thực hành, quần chúng Nguyễn Văn Tiền của Chi bộ Quản lý Khoa học Công nghệ, quần chúng Lê Anh Tuấn của Chi bộ Khoa Kế toán cùng các quần chúng Đặng Thị Thùy Dung, Đinh Thị Thu Thúy, Nguyễn Diệu Tố Uyên, Lê Minh Hải và Lê Chí Thành của Chi bộ Sinh viên Khối Kỹ thuật - Công nghệ đã vinh dự tiếp nhận Quyết định Kết nạp Đảng viên mới. Bên cạnh đó, Bí thư các Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho từng Đảng viên mới, phân công các đồng chí Đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt các đồng chí Đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.
 
 
 Chi bộ Sinh viên Khối Kỹ thuật - Công nghệ chụp hình lưu niệm tại Lễ kết nạp

Trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Đảng viên mới đã hô vang lời thề sẽ trung thành với lý tưởng của Đảng, tích cực phấn đấu và tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị và luôn gương mẫu trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó, bản thân mỗi người sẽ luôn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các quần chúng cùng phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản.

Đồng chí Lê Công Kinh - Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Duy Tân đã có những lời nhắn nhủ tâm huyết: “Trong thời gian tới, các Đảng viên mới cần tiếp tục nỗ lực rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, phát huy những ưu điểm và năng lực của bản thân, đóng góp vào sự phát triển của các Chi bộ nói riêng và Đảng bộ Đại học Duy Tân nói chung. Đối với các Chi bộ, cần tích cực theo dõi và giúp đỡ các Đảng viên hoàn thành thời gian thử thách cũng như những nhiệm vụ được giao, tiếp tục giới thiệu và kết nạp thêm nhiều quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng để tăng thêm sức chiến đấu cho Đảng.”

Với nhiệt huyết, tài năng và trí tuệ của tuổi trẻ, các Đảng viên mới của Đại học Duy Tân sẽ trở thành những tấm gương sáng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh hơn trong tương lai.

(Truyền Thông)