English

Hợp tác & Hội nhập

DTU - Tự hào bản lĩnh Việt, viết nên Chương mở đầu cho “Hành trình đến Asean” 2015

Giữa tháng 6 năm 2012, tại Rangsit Thái Lan, Đại học Duy Tân - đại diện duy nhất của Việt Nam cùng 4 trường Đại học khác là Đại học Norton Campuchia, Đại học Quốc gia Lào, Học viện CNTT Myanmar và đại diện chủ nhà Đại học Rangsit đã cùng nhau đặt bút viết nên chương mở đầu cho chuyến hành trình hội nhập mang tên Hành trình đến ASEAN (Passage to ASEAN - P2A).
 
2015 được xem là cột mốc lịch sử đối với cộng đồng ASEAN bởi sự ra đời của Cộng đồng ASEAN sẽ mở ra một chương mới cho liên kết khu vực. Trong đó cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) - Trụ cột kinh tế là một trong ba trụ cột của cộng đồng ASEAN bên cạnh trụ cột An ninh và trụ cột Văn hóa - Xã hội sẽ chính thức công bố vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 là một bước ngoặt đánh dấu sự hòa nhập toàn diện các nền kinh tế Đông Nam Á mang lại nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức về cạnh tranh trên thị trường hàng hóa và nguồn nhân lực.
 
Trong bối cảnh khi mà nhận thức về những sự thay đổi mang tính bước ngoặt ấy của cộng đồng doanh nghiệp lẫn hệ thống đào tạo phát triển nguồn nhân lực nước ta còn chưa rõ ràng thì Đại học Duy Tân với phương châm “Tất cả vì quyền lợi học tập và việc làm của sinh viên”, luôn hướng đến mục tiêu đào tạo ra những người lao động có thể làm việc không chỉ ở Việt Nam mà đặc biệt còn ở những quốc gia khu vực và trên thế giới ngay từ những ngày đầu thành lập, đã nhanh chóng cùng các trường đại học và học viện khác đến từ các nước trong khối ASEAN tham gia sáng lập một chương trình kết nối tất cả các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á nhằm gắn kết sinh viên các quốc gia lại gần nhau hơn, cùng nhau học hỏi, giao lưu kết bạn, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết về Cộng đồng ASEAN. Chương trình này sau đó đã được các thành viên sáng lập thống nhất cho ra đời với tên gọi Hành trình đến ASEAN - Passage to ASEAN (P2A)
 

“Tôi đánh giá cao nỗ lực của P2A trong đó bao gồm các trường Đại học từ tất cả 10 quốc gia ASEAN. Chương trình sẽ khiến nhận thức ASEAN trở thành vấn đề hằng ngày và giúp gắn kết sự sẻ chia, khác biệt lịch sử, văn hóa, và lợi ích giữa các nước ASEAN. Khi những thế hệ sau của chúng ta bắt đầu chuyến hành trình cuộc sống, chúng sẽ học hỏi tìm hiểu lẫn nhau, thấu hiểu, tôn trọng và cảm ơn những sự tương đồng cũng như khác biệt của nhau. Bằng niềm tin lẫn nhau, thông qua những chương trình như P2A, chúng tôi mong muốn tạo nên một khu vực hòa bình và thịnh vượng.”

Khunying Laxanachantorm Laohaphan

                Chủ tịch - Hiệp hội ASEAN Thái Lan.

 
Ông Jeroen G. Schedler (giữa) - Đại diện Đại học Rangsit chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám hiệu Đại học Duy Tân.Tại cuộc họp thường niên P2A lần thứ 3, đại diện BGH ĐH Duy Tân tuyên bố đăng cai cuộc họp thường niên lần thứ 4 - P2A tại Đại học Duy Tân vào ngày 14/5/2015.

P2A ra đời với mong đợi thúc đẩy quá trình xây dựng khối đoàn kết trong khu vực, sẻ chia trách nhiệm của con người với xã hội đồng thời đẩy mạnh các nguồn lực và khả năng để hướng đến cộng đồng chung ASEAN.


Sinh viên Đại học Rangsit đến thăm Đại học Duy Tân Tháng 8/2012

Tham gia P2A, sinh viên các nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ được hưởng những điều kiện học hỏi giao lưu với các trường đại học cao đẳng thành viên P2A với chi phí phù hợp nhất mà ai cũng có thể tiếp cận. Thông qua P2A, ngoài những kỹ năng và tiêu chuẩn nghề nghiệp được cộng đồng ASEAN thừa nhận, người học còn được trang bị các kỹ năng bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa; tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng; tôn trọng bản sắc dân tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, pháp luật cũng như các giá trị chung trên tinh thần thống nhất trong đa dạng của các nước trong khu vực ASEAN. P2A thực sự là một chương trình cần thiết để thúc đẩy quá trình học tập lâu dài, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động quốc tế. Truy cập thông tin P2A tại: www.p2a.asia
 
Tự hào là trường đại học Việt Nam đầu tiên tham gia sáng lập P2A, Đại học Duy Tân đang mở ra những cơ hội lớn về đào tạo, hợp tác để đưa sinh viên Việt Nam - thế hệ tương lai của đất nước sánh vai với bạn bè quốc tế trên tinh thần khẩu hiệu đã đồng hành cùng Đại học Duy Tân 20 năm qua “Bản lĩnh Việt Nam, Đổi mới, Sáng tạo, Vươn tới những tầm cao!”.
                                           
(P2A Việt Nam
tại Đại học Duy Tân)