English

Nghiên cứu

Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Duy Tân

Sinh viên Duy Tân phải biết sáng tạo, không ngừng làm mới cái cũ và làm mới cái mới!” - Đó là khẳng định của thầy Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm quyền Hiệu trưởng Đại học Duy Tân tại Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên được tổ chức vào ngày 09/6 vừa qua. Hội nghị diễn ra tại hội trường 713-K7/25 Quang Trung với sự tham gia của các thầy giáo trong Hội đồng Khoa học & Đào tạo cùng đông đảo giảng viên và sinh viên toàn trường.
 
 
PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh báo cáo tại Hội nghị

Theo báo của PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, trong năm học 2010-2011, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Duy Tân là 95, trong đó có 42 đề tài được nghiệm thu. Đến năm học 2011-2012, con số này đã lên tới 143 đề tài với 51 công trình được nghiệm thu. Điều đó thể hiện từng bước đi lên của hoạt động này. Trên tinh thần ấy, hội nghị được tổ chức như “một nỗ lực với mục tiêu chính là thúc đẩy sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nếu chúng ta thực hiện tốt, hy vọng sẽ mở ra một thời kỳ mới của phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên Duy Tân và góp phần xây nên những viên gạch tri thức cho lâu đài nghiên cứu khoa học thế kỉ XXI.”

Tại chương trình làm việc, hội nghị đã tiếp thu 11 báo cáo kết quả nghiên cứu tiêu biểu của sinh viên, trong đó có 2 công trình đã được chọn làm đề tài dự thi Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Bộ. PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh nhận định: “11 báo cáo cho thấy bước đầu sinh viên của trường đã hướng vào những mục tiêu, những vấn đề cấp bách của cuộc sống. Chất lượng của các công trình chưa đồng đều, tuy nhiên cũng có một số đề tài giải quyết và trình bày khá sâu sắc. Để chất lượng nghiên cứu khoa học được nâng cao hơn nữa, sinh viên cần chỗ dựa quan trọng là sự quan tâm hướng dẫn của khoa, của các thầy cô giáo.”  Sự ra đời của Câu lạc bộ Nghiên cứu trẻ với Ban chủ nhiệm và Ban cố vấn cùng Hội Liên tịch chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên không nằm ngoài mục đích đáp ứng nhu cầu bức thiết này.
 
 
Lễ ký kế hoạch Liên tịch

Lễ ký kế hoạch Liên tịch và công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Nghiên cứu trẻ diễn ra tại hội nghị cũng đánh dấu bước phát triển mới của hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên với sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo tận tình từ Hội đồng Giáo dục & Đào tạo trường vì quyền lợi của người học.

Nằm trong các hoạt động đa sắc màu của Đại học Duy Tân, bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, tin rằng “phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên DTU sẽ gắn kết hơn nữa mối liên hệ giữa giảng viên - sinh viên và đem lại thành quả cao nhằm đưa Đại học Duy Tân lên một tầm cao mới để có được chỗ đứng xứng đáng trong làng đại học Việt Nam", Thầy Lê Công Cơ - Hiệu trưởng Đại học Duy Tân phát biểu tại hội nghị.

(Truyền Thông)