English

Hợp tác & Hội nhập

Ký kết hợp tác với Công ty Prism

Thực hiện phương châm đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội, vừa qua (6-5-2011), trường Đại học Duy Tân và Công ty Dịch vụ Công nghệ Thông tin Prism (Công ty Prism) ký kết hợp tác xây dựng và phát triển cho một môi trường doanh nghiệp cho khối dịch vụ của Đại học Duy Tân. Theo thỏa thuận được ký kết, Đại học Duy Tân sẽ quảng bá các sản phẩm của Prism tại khu vực miền Trung theo sự ủy quyền độc quyền của Công ty Prism. Hai bên sẽ chia sẻ và cung cấp những cơ sở vật chất vốn có như Trung tâm dữ liệu của Đại học Duy Tân để cung cấp cho khách hàng trong quá trình hợp tác.
 
 
Th.S Nguyễn Hữu Phú, phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ ký kết

Để triển khai cụ thể chương trình này, mỗi bên tham gia sẽ thành lập một vườn ươm doanh nghiệp với mục đích thực hiện các hoạt động marketing và quan hệ đối tác. Đồng thời hai bên sẽ thành lập trung tâm giới thiệu việc làm và thực tập, đào tạo nghề, chia sẻ kinh nghiệm làm việc. Đây cũng là nổ lực của nhà trường trong việc tạo cơ hội thực tập và làm việc cho sinh viên Đại học Duy Tân sau khi ra trường.

(Nguồn: Báo Người lao động, Số 206 (746) ra ngày 09-05-2011)