English

Hợp tác & Hội nhập

Ký kết hợp tác đào tạo cử nhân trực tuyến

Nhằm đa dạng hoá các loại hình đào tạo để đáp ứng như cầu của người học, sáng ngày 29/04/2011, Đại học Duy Tân đã ký kết hợp tác với Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đào tạo cử nhân trực tuyến hai chiều ngành Khoa học Máy tính tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thỏa thuận, Trường Đại học Công nghệ Thông tin Tp.Hồ Chí Minh sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch và nội dung chương trình đào tạo, kế hoạch tuyển sinh. bố trí giảng viên và quản lý quá trình đào tạo, xét duyệt danh sách học sinh, điều kiện học và dự thi, tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, xét duyệt điều kiện thi tốt nghiệp, cấp văn bằng cho các học viên có đủ điều kiện. Phía Trường Đại học Duy Tân sẽ chịu trách nhiệm tuyển sinh, tổ chức lớp học và đảm bảo chất lượng đào tạo theo đúng chương trình đã thỏa thuận. Ngược lại, Đại học Công nghệ Thông tin sẽ triển khai chương trình cử nhân trực tuyến khối ngành kinh tế của Đại học Duy Tân tại Tp.Hồ Chí Minh.
 
 
Ông Hoàng Văn Kiếm phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Hoàng Văn Kiếm, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin cho biết: “Chương trình ký kết hợp tác này sẽ giúp người học tiếp cận tốt hơn với chương trình đào tạo của 2 trường, hai bên sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đào tạo cũng như chia sẻ hệ thống cơ sở vật chất. Đồng thời hy vọng chương trình hợp tác sẽ là viên gạch đầu tiên làm nền móng cho những hơp tác sau này ở các lĩnh vực khác”.

Đây là chương hợp tác đầu tiên về lĩnh vực Công nghệ Thông tin giữa Trường Đại học Duy Tân với một trường đại học công lập có uy tín của Việt Nam. Cùng với chương trình hợp tác với Đại học Carnegie Mellon của Hoa Kỳ (CMU), Đại học Duy Tân đang ngày càng khẳng định vị thế của một trường đại học mạnh về Công nghệ Thông tin tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
 
(Truyền Thông)