English

DTU & Doanh nghiệp

Khảo sát đánh giá ngoài ở Đại Học Duy Tân

Nằm trong dự án đánh giá ngoài các trường đại học năm 2009 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo, chiều ngày 09/04/2009 tại K7/25 Quang Trung, Đại học Duy Tân, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và đơn vị tư vấn là Liên Doanh Nhà Thầu IIG Việt Nam, CQAIE Việt Nam & CQAIE Hoa Kỳ đã có buổi khảo sát sơ bộ tại trường Đại học Duy Tân.
 
 
Buổi làm việc giữa lãnh đạo trường và đoàn đánh giá ngoài

Tham dự buổi khảo sát, về phía đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có ông Trần Văn Chính-Trưởng đoàn đánh giá ngoài, TS Marjolin Peace Lenn-Chủ tịch CQAIE Hoa Kỳ, ông Tôn Thất Duy-Chuyên gia IIG, bà Lê Phương Nhung-điều phối viên. Về phía Đại học Duy Tân có ông Lê Công Cơ-Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Quyền Hiệu Trưởng, ông Lê Nguyên Bảo, Phó Hiệu Trưởng, ông Võ Thanh Hải-Phó Hiệu Trưởng, cùng các trưởng khoa, phòng và các thành viên hội đồng đánh giá của nhà trường.

Mở đầu, TS. Marjolin Peace Lenn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của nhà trường đồng thời khen ngợi trường Đại học Duy Tân là một trong 40 trường đại học đầu tiên ở Việt Nam được Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo chọn để thực hiện đánh giá ngoài. Tiếp theo, TS cũng giới thiệu tổng quan về quy trình “kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học” của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo đồng thời thông báo về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của nhà trường.

Sau đó, hai bên đã thảo luận về chương trình và kế hoạch khảo sát chính thức về công tác đánh giá ngoài tại Duy Tân. Theo đó, chương trình khảo sát chính thức sẽ kéo dài trong 4 ngày: 27, 28, 29/04/2009 và 02/05/2009. Để đảm bảo cho tiến trình diễn ra đúng kế hoạch, đoàn yêu cầu nhà trường phải đảm bảo các điều kiện như các thông tin, tài liệu minh chứng, nhân sự có liên quan … Đại diện đoàn chuyên gia đề nghị nhà trường nên cung cấp bổ sung số liệu mới về những kết quả nhà trường đã đạt trong hai năm qua.

Kết thúc buổi khảo sát Ông Lê Công Cơ, đại diện Ban Giám Hiệu nhà trường cam kết sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của đoàn làm việc, đồng thời cử Ông Nguyễn Thanh Trung làm điều phối viên phối hợp thực hiện kế hoạch

(Truyền Thông)