English

Giấc mơ Duy Tân

Lễ ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009

Sáng ngày 25/08/2008, buổi lễ cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 giữa lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung Tâm với Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Hiệu diễn ra tại Phòng Hội Thảo tầng 11, khu 184 Nguyễn Văn Linh, Đại học Duy Tân.
 
Nâng cao chất lượng dạy và học sẽ là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển của Đại học Duy Tân trong những năm tới.
 
Đổi mới phương pháp đào tạo và những biện pháp nhằm thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dạy học của Đại học Duy Tân đã được Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Lê Công Cơ trình bày trước toàn thể lănh đạo, cán bộ, giảng viên toàn trường nhân buổi lễ ký cam kết và thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009.
 
Ông Lê Công Cơ khẳng định năm học 2008-2009 sẽ là năm bản lề đối với Đại học Duy Tân trong việc thực hiện mục tiêu đổi mới và hội nhập, theo tinh thần khẩu hiệu đã đề ra của nhà trường: “Đổi mới, bức phá, tăng tốc, hội nhập!”.
 
Hưởng ứng tinh thần nhiệm vụ do Hội Đồng Quản Trị & Ban Giám Hiệu đề ra, đại diện lănh đạo các Phòng, Ban, Trung Tâm đã cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cùng nỗ lực, phấn đấu xây dựng Trường ngày một phát triển hơn trong tương lai.

Với những chiến lược phát triển mới, hy vọng Đại học Duy Tân sẽ tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong 14 năm qua và tiếp tục những bước phát triển mới trong xu thế đổi mới và hội nhập của đất nước.